ბურთით ცხრა მთას იქით
მოდერნისტები
თბილისის კართან
იუნკრები
საიდუმლო კარტოთეკა
სტოქსი… პოლკოვნიკის დახეული წერილები
ანტონ ფურცელაძე - „მაცი ხვიტია“
გიორგი ლეონიძე - „ცხოვრება ბესიკ გაბაშვილისა"
უნივერსიტეტის დამაარსებლები
კორნელი ბოროზდინი - მოგონებანი, სამეგრელო და სვანეთი
ერი და პრესა
ჭაბუკიანის ხანძარი
აჭარის დაბრუნება