რეკორდი
სამი ამბავი ტელეფონით
არასერიოზული კაცი
ქვევრი
ქორწილი
ერთი კოცნის ისტორია
ზებრა
მეოთხე ბრაიტონი
შნო
კოჯრის ტყის სიზმრები
ორერა სრული სვლით
თუში მეცხვარე
თემო
წკიპურტები
ზღარბი
სერენადა
კუჩხი ბედინერი
ნუცას სკოლა