სტოქსი… პოლკოვნიკის დახეული წერილები

2019 (16)


მაჩაბლის ქუჩაზე მდებარე მწერალთა სახლში სარესტავრაციო სამუშაოების დროს მუშებმა ძველი, დახეული ფურცლები და სისხლიანი დოლბანდები აღმოაჩინეს. აღმოჩნდა, რომ ეს იყო დიპლომატიური მიმოწერა და საიდუმლო დაშიფრული შეტყობინებების ფრაგმენტები. ეს ფურცლები ეკუთვნოდა კავკასიაში დიდი ბრიტანეთის უმაღლეს კომისარს კლოდ ბეიფილდ სტოქსს, რომელიც საქართველოში 1920 წელს მსახურობდა. დადგინდა, რომ ლონდონის საიმპერიო ომის  მუზეუმში ინახება კლოდ სტოქსის პირადი არქივი, სადაც თავმოყრილი იყო საქართველოში ყოფნის დროს მისი პირადი ჩანაწერები და დიპლომატიურ-პოლიტიკური მიმოწერა.

 

ფილმი ეყრდნობა საქართველოში, ბრიტანეთსა და აზერბაიჯანში დაცული არქივების მასალებს. ფილმის მიზანია, ასახოს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პერიოდში არსებული რეალური ვითარება და ის მიზეზები, რომლის გამოც საქართველომ დაკარგა დამოუკიდებლობა.

 

სცენარისტი – მიხეილ ბასილაძე

რეჟისორი – გიორგი ბარაბაძე

ეპიზოდები
S1E1 | სტოქსი… პოლკოვნიკის დახეული წერილები
S1E2 | სტოქსი… პოლკოვნიკის დახეული წერილები
S1E3 | სტოქსი… პოლკოვნიკის დახეული წერილები
S1E4 | სტოქსი… პოლკოვნიკის დახეული წერილები
S1E5 | სტოქსი… პოლკოვნიკის დახეული წერილები
S1E6 | სტოქსი… პოლკოვნიკის დახეული წერილები
S1E7 | სტოქსი… პოლკოვნიკის დახეული წერილები
S1E8 | სტოქსი… პოლკოვნიკის დახეული წერილები
S1E9 | სტოქსი… პოლკოვნიკის დახეული წერილები
S1E10 | სტოქსი… პოლკოვნიკის დახეული წერილები
S1E11 | სტოქსი… პოლკოვნიკის დახეული წერილები
S1E12 | სტოქსი… პოლკოვნიკის დახეული წერილები
S1E13 | სტოქსი… პოლკოვნიკის დახეული წერილები
S1E14 | სტოქსი… პოლკოვნიკის დახეული წერილები
S1E15 | სტოქსი… პოლკოვნიკის დახეული წერილები
S1E16 | სტოქსი… პოლკოვნიკის დახეული წერილები
საუკეთესო ტორტი იმარჯვებს
დოკუმენტური
ბურთით ცხრა მთას იქით
დოკუმენტური
ჭაბუკები დარჩნენ მარად
დოკუმენტური
თბილისის კართან
დოკუმენტური
ეკვატორის ველური საიდუმლოებანი
დოკუმენტური
გიორგი ლეონიძე - „ცხოვრება ბესიკ გაბაშვილისა"
დოკუმენტური
ჭაბუკიანის ხანძარი
დოკუმენტური
უნივერსიტეტის დამაარსებლები
დოკუმენტური
იონა მეუნარგია - ცხოვრება და ღვაწლი გრიგოლ ორბელიანისა
დოკუმენტური
აჭარის დაბრუნება
დოკუმენტური
საგარეო ვექტორი
დოკუმენტური
კორნელი ბოროზდინი - მოგონებანი, სამეგრელო და სვანეთი
დოკუმენტური
ზღვის სიღრმეებში
დოკუმენტური
ალექსანდრე ფრონელი - დიდებული მესხეთი
დოკუმენტური
ერი და პრესა
დოკუმენტური
აფრიკული ველური წელიწადი
დოკუმენტური
ველური წელიწადი დედამიწაზე
დოკუმენტური
ანტონ ფურცელაძე - „მაცი ხვიტია“
დოკუმენტური
ტელედოკი
დოკუმენტური ჩანახატი
დევიდ როკოს შინ მომზადებული კერძები
დოკუმენტური
არნოლდ ზისერმანი - 25 წელი კავკასიაში
დოკუმენტური
დევიდ როკოს ტკბილი იტალია
დოკუმენტური
მოდერნისტები
დოკუმენტური
დევიდ როკოს ტკბილი ინდოეთი
დოკუმენტური
სტოქსი… პოლკოვნიკის დახეული წერილები
დოკუმენტური
ვასილი ველიჩკო - კავკასია რუსული საქმე
დოკუმენტური
იონას საქართველო
დოკუმენტური
საიდუმლო კარტოთეკა
დოკუმენტური
დევიდ როკოს ტკბილი სამხრეთ-აღმოსავლეთი აზია
დოკუმენტური
წელიწადის დროები ამერიკის ველურ სამყაროში
დოკუმენტური