სტოქსი… პოლკოვნიკის დახეული წერილები

2019 (16)


მაჩაბლის ქუჩაზე მდებარე მწერალთა სახლში სარესტავრაციო სამუშაოების დროს მუშებმა ძველი, დახეული ფურცლები და სისხლიანი დოლბანდები აღმოაჩინეს. აღმოჩნდა, რომ ეს იყო დიპლომატიური მიმოწერა და საიდუმლო დაშიფრული შეტყობინებების ფრაგმენტები. ეს ფურცლები ეკუთვნოდა კავკასიაში დიდი ბრიტანეთის უმაღლეს კომისარს კლოდ ბეიფილდ სტოქსს, რომელიც საქართველოში 1920 წელს მსახურობდა. დადგინდა, რომ ლონდონის საიმპერიო ომის  მუზეუმში ინახება კლოდ სტოქსის პირადი არქივი, სადაც თავმოყრილი იყო საქართველოში ყოფნის დროს მისი პირადი ჩანაწერები და დიპლომატიურ-პოლიტიკური მიმოწერა.

 

ფილმი ეყრდნობა საქართველოში, ბრიტანეთსა და აზერბაიჯანში დაცული არქივების მასალებს. ფილმის მიზანია, ასახოს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პერიოდში არსებული რეალური ვითარება და ის მიზეზები, რომლის გამოც საქართველომ დაკარგა დამოუკიდებლობა.

 

სცენარისტი – მიხეილ ბასილაძე

რეჟისორი – გიორგი ბარაბაძე

ეპიზოდები
S1E1 | სტოქსი… პოლკოვნიკის დახეული წერილები
S1E2 | სტოქსი… პოლკოვნიკის დახეული წერილები
S1E3 | სტოქსი… პოლკოვნიკის დახეული წერილები
S1E4 | სტოქსი… პოლკოვნიკის დახეული წერილები
S1E5 | სტოქსი… პოლკოვნიკის დახეული წერილები
S1E6 | სტოქსი… პოლკოვნიკის დახეული წერილები
S1E7 | სტოქსი… პოლკოვნიკის დახეული წერილები
S1E8 | სტოქსი… პოლკოვნიკის დახეული წერილები
S1E9 | სტოქსი… პოლკოვნიკის დახეული წერილები
S1E10 | სტოქსი… პოლკოვნიკის დახეული წერილები
S1E11 | სტოქსი… პოლკოვნიკის დახეული წერილები
S1E12 | სტოქსი… პოლკოვნიკის დახეული წერილები
S1E13 | სტოქსი… პოლკოვნიკის დახეული წერილები
S1E14 | სტოქსი… პოლკოვნიკის დახეული წერილები
S1E15 | სტოქსი… პოლკოვნიკის დახეული წერილები
S1E16 | სტოქსი… პოლკოვნიკის დახეული წერილები
მოდერნისტები
დოკუმენტური
უნივერსიტეტის დამაარსებლები
დოკუმენტური
საუკეთესო ტორტი იმარჯვებს
დოკუმენტური
სტოქსი… პოლკოვნიკის დახეული წერილები
დოკუმენტური
აჭარის დაბრუნება
დოკუმენტური
იონა მეუნარგია - ცხოვრება და ღვაწლი გრიგოლ ორბელიანისა
დოკუმენტური
საიდუმლო კარტოთეკა
დოკუმენტური
იონას საქართველო
დოკუმენტური
ალექსანდრე ფრონელი - დიდებული მესხეთი
დოკუმენტური
ბურთით ცხრა მთას იქით
დოკუმენტური
წელიწადის დროები ამერიკის ველურ სამყაროში
დოკუმენტური
დევიდ როკოს ტკბილი იტალია
დოკუმენტური
არნოლდ ზისერმანი - 25 წელი კავკასიაში
დოკუმენტური
აფრიკული ველური წელიწადი
დოკუმენტური
გიორგი ლეონიძე - „ცხოვრება ბესიკ გაბაშვილისა"
დოკუმენტური
ჭაბუკიანის ხანძარი
დოკუმენტური
დევიდ როკოს შინ მომზადებული კერძები
დოკუმენტური
საგარეო ვექტორი
დოკუმენტური
თბილისის კართან
დოკუმენტური
ანტონ ფურცელაძე - „მაცი ხვიტია“
დოკუმენტური
ტელედოკი
დოკუმენტური ჩანახატი
ვასილი ველიჩკო - კავკასია რუსული საქმე
დოკუმენტური
ერი და პრესა
დოკუმენტური
კორნელი ბოროზდინი - მოგონებანი, სამეგრელო და სვანეთი
დოკუმენტური