საიდუმლო კარტოთეკა

2021 (16)

პროექტი ეფუძნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს საარქივო სამმართველოში დაცულ საბჭოთა უშიშროების პერიოდის სისხლის სამართლის საქმეებს (1921-1990 წწ), რომელთა მეშვეობით ნათლად იხატება საბჭოთა საქართველოს კრიმინალური ვითარება, რომელიც ამავე დროს კონკრეტული ეპოქის სრულფასოვანი აღწერის საშუალებას გვაძლევს.

 

თითოეული ფილმი ეფუძნება სისხლის სამართლის საარქივო მასალებში მოძიებულ კონკრეტულ კრიმინალურ ისტორიას. ამას ემატება შინაგან საქმეთა სამინისტროს საარქივო სამმართველოს დაქვემდებარებაში არსებული კომუნისტური პარტიის არქივის მასალა.

 

სცენარისტი – მიხეილ ბასილაძე
 

რეჟისორი – შალვა შენგელი

ეპიზოდები
„ამხანაგი ბანდიტები“ - პირველი ნაწილი
„ამხანაგი ბანდიტები“ - მეორე ნაწილი
„უღმერთოები და კრიმინალები“ - პირველი ნაწილი
„უღმერთოები და კრიმინალები“ - მეორე ნაწილი
„ნეპის პერიოდის თაღლითები“- პირველი ნაწილი
„ნეპის პერიოდის თაღლითები“- მეორე ნაწილი
„კოლექტივიზაცია“ - პირველი ნაწილი
„კოლექტივიზაცია“ - მეორე ნაწილი
„დიდი ტერორი“ - პირველი ნაწილი
„დიდი ტერორი“ - მეორე ნაწილი
„ორგანიზაცია სამანი“ - პირველი ნაწილი
„ორგანიზაცია სამანი“ - მეორე ნაწილი
„ქართული ლეგიონი“ - პირველი ნაწილი
„ქართული ლეგიონი“ - მეორე ნაწილი
ვასილი ველიჩკო - კავკასია რუსული საქმე
დოკუმენტური
დევიდ როკოს ტკბილი იტალია
დოკუმენტური
ერი და პრესა
დოკუმენტური
თბილისის კართან
დოკუმენტური
სტოქსი… პოლკოვნიკის დახეული წერილები
დოკუმენტური
ანტონ ფურცელაძე - „მაცი ხვიტია“
დოკუმენტური
ტელედოკი
დოკუმენტური ჩანახატი
ჭაბუკიანის ხანძარი
დოკუმენტური
ეკვატორის ველური საიდუმლოებანი
დოკუმენტური
გიორგი ლეონიძე - „ცხოვრება ბესიკ გაბაშვილისა"
დოკუმენტური
უნივერსიტეტის დამაარსებლები
დოკუმენტური
კორნელი ბოროზდინი - მოგონებანი, სამეგრელო და სვანეთი
დოკუმენტური
დევიდ როკოს ტკბილი სამხრეთ-აღმოსავლეთი აზია
დოკუმენტური
აჭარის დაბრუნება
დოკუმენტური
დევიდ როკოს შინ მომზადებული კერძები
დოკუმენტური
ზღვის სიღრმეებში
დოკუმენტური
საიდუმლო კარტოთეკა
დოკუმენტური
არნოლდ ზისერმანი - 25 წელი კავკასიაში
დოკუმენტური
დევიდ როკოს ტკბილი ინდოეთი
დოკუმენტური
საუკეთესო ტორტი იმარჯვებს
დოკუმენტური
ბურთით ცხრა მთას იქით
დოკუმენტური
ჭაბუკები დარჩნენ მარად
დოკუმენტური
იონა მეუნარგია - ცხოვრება და ღვაწლი გრიგოლ ორბელიანისა
დოკუმენტური
ველური წელიწადი დედამიწაზე
დოკუმენტური
საგარეო ვექტორი
დოკუმენტური
აფრიკული ველური წელიწადი
დოკუმენტური
დევიდ როკოს ტკბილი აფრიკა
დოკუმენტური
მოდერნისტები
დოკუმენტური
იონას საქართველო
დოკუმენტური
ალექსანდრე ფრონელი - დიდებული მესხეთი
დოკუმენტური